Udvalgte publikationer


Hinz, O. (1998). The Stumbling Stone Method. The Learning Organizational Journal, vol. 5 no. 3 and 4,
MCB University Press.

Hinz, O. og Ötzel, H. (2001). Changing organisations with metaphors.The Learning Organizational Journal,
vol. 8 no. 4, MCB University Press.

Hinz, O. (2005). Den effektive forandringsleder: pilot, pædagog eller politiker? Et studie i betydningen
af arbejdslederes meningstilskrivninger i forbindelse med implementeringen af ledelsesinitierede
forandringsprojekter. Ph.d.-afhandling. Samfundslitteratur.

Hinz, Ole (2005). Den ideelle forandringsleder: pilot, pædagog eller politiker. Om at vælge den rigtige
forandringsledelsesstrategi ud fra situationens muligheder. Økonomistyring og Informatik 3.
21. årgang. Jurist- og økonomforbundets forlag.

Hinz, Ole og Uhlenfeldt, Thomas (2006). Nydanske medarbejdere i 11 danske virksomheder. Forskellighed og
innovation del II. Rapport til EU´s Socialfond og Integrationsministeriet april 2006.
CVL, Handelshøjskolen i København.

Hinz, Ole (2006). Forandringsledelse i en mere eller mindre struktureret verden. En lille teori om
implementering af ledelsesinitierede forandringsprojekter. Det Danske Ledelsesakademi.

Hinz, Ole (2007). Snublestensmetoden: Et forandringskoncept med frihed til at være innovativ.
Økonomistyring og informatik 5. 22. årgang. Jurist- og økonomforbundets forlag.

Hinz, Ole (2008). Forandringsledelse under forandring.
En ny model for implementering af ledelsesinitierede forandringsprojekter.
Ledelse og erhvervsøkonomi nr. 1.

.