Kontakt & links


ohi.om@cbs.dk , 20 22 20 77, Søbæksparken 7, 4450 Jyderup.
Ring eller mail, så drøfter vi dine ønsker og vurderer om jeg kan bidrage.

Hvis ja, træffer vi aftale, eller jeg udarbejder tilbud, evt. på grundlag af en kort
forundersøgelse.

Links

www.cbs.dk , www.cvl.dk , www.eclo.org

.