Jeg øger virkningsgraden af dine forandringsprojekter

Logikken og erfaringen

At lede er i dag ensbetydende med at gennemføre forandringer: fusioner, IT-projekter
omorganiseringer, effektiviseringsprojekter etc. Derfor er en virksomheds evne til at
gennemføre forandringsprojekter hurtigt og effektivt en vigtig konkurrenceparameter.
Den er tilmed svær at stjæle.

Desværre lykkes de færreste forandringsprojekter særligt godt. Det betyder tab af
enorme værdier, spild af energi og arbejdskraft, frustrerede medarbejdere og
tab af momentum.

Men virksomheden kan udvikle sin evne til at gennemføre forandringsprojekter dramatisk.

Her er jeg eksperten

.