Personlig Baggrund


Mangeårig ejer og leder af konsulentvirksomhed i organisationsudvikling
"KIO A/S".

Cand. Pæd.
Ph.d. på afhandling om forandringsledelse.
(Kan downloades fra www.cvl.dk/menu/publikationer).

Fra 2001 erhvervsforsker på Handelshøjskolen i København.

Medlem af ECLO
(European Consortium for the Leraning Organisation, www.eclo.org).
Indtil min Ph.d.: CMC (Certified Management Consultant).
Artikler om forandringsledelse i danske og internationale tidsskrifter.

.