Mulighederne

Køb min viden

Jeg holder foredrag for ledergrupper - små eller store - i vrksomhedens egne lokaler.
Gerne top-og mellemledere sammen, og gerne i forbindelse med påtænkt eller planlagt
opstart af nyt forandringsprojekt. Udbyttet er fælles nye begreber at tænke virksomhedens
forandringsprocesser i og dermed nye måder at håndtere dem på.

Brug mig som sparring partner eller coach

Jeg sætter mig ind i virksomhedens ønsker og mål og studerer det aktuelle
forandringsprogram. Jeg interviewer medarbejdere, ledere og eventuelle konsulenter.
Jeg udformer en rapport som skitserer hvordan implementeringen bedst gribes an, hvad
der skal lægges særlig vægt på, trædesten så vel som snublesten. Jeg står under
implementeringen til rådighed for virksomhedens ledere med råd og vejledning.

Lad mig monitorere implementeringsprocessen

Jeg overvåger implementeringens første faser og foreslår justeringer af ledelsesarbejdet
og konsulentindsatsen. Som grundlag bruges en forskningsbaseret implementeringsmodel
udviklet i mit Ph.d.-projekt.

.